Massivet & Kongero – Vaerla Vaken


 


 

Credits

Video editing  Miguel Angel Regalado

Photo  José Figueroa / Laura Fernandez

Sound  Johan Moberg / Valter Kinbom

Music by Adrian jones

Text by Lars Persa, från sången ‘Veit’

2016 – Stockholm